Với mỗi website, việc trao đổi link (exchange link) là điều rất cần thiết, vừa có thể giúp đỡ nhau phát triển, vừa có thêm nhiều bạn bè. tuannb Blog cũng không đi ngược với tiêu chí đó.


tuannb Blog chấp nhận trao đổi link với tất cả website có nội dung lành mạnh. Chúng mình từ chối liên kết với những website có nội dung người lớn, liên quan đến chính trị, tôn giáo. Các bạn có thể add link của mình vào website của các bạn trước, sau đó comment tại đây để mình add lại nhé! Rất vui được là bạn cùng mọi người! Các bạn addlink của mình theo code sau nhé:

<a href="http://www.songdongian.com/" target="_blank" title="Sống đơn giản blog's, truyện ngắn, ảnh vui,góc suy ngẫm, góc giải trí..." red="dofollow">Sống đơn giản Blog's</a>

Bạn nào đã đặt text link rồi thì comment ở bên dưới nhé! mình sẽ đặt lại cho bạn sớm nhất.